Anna Purath Energiekörper (2000, Filzstift, 39,7 x 29, 7 cm)
Energiekörper (2000, Filzstift, 39,7 x 29, 7 cm) Energiekörper (2000, Filzstift, 39,7 x 29, 7 cm)
Erleuchtung (2006, Buntstift, 40 x 30 cm)Weltbild (2006, Wasserfarben, 20,9 x 27,5 cm)Energiekörper (2000, Filzstift, 39,7 x 29, 7 cm)Energiezustände (2000, Filzstift, 39,7 x 29,7 cm)Gras (1995, Kreide, 29,3 x 41,6 cm)